Övriga program

  "Erik Lindorm - en ögonblickets skildrare"

 "Jag ringe gäst är bjuden med på jordens stora fest. "                      

Ett grunddrag i Lindorms lyrik kommer fram i dessa rader.
Här finns en stilla tacksamhet inför livet och en förmåga att se på allt med
friska ögon och röra vid allt med ömma händer

I programmet berättar Birgitta om Stockholmsskildraren Erik Lindorm (1889 - 1941)
och läser hans lyrik. Hans sjunger och spelar egna tonsättningar av Lindorms dikter, som finns inspelade på skivan "Månvaka" .  

"Stockholm genom fem sekler i dikt och ton"

En sång och en dikt från varje århundrade från 1600-talet fram till vår tid, alla med Stockholmsanknytning. Duben, Bellman och Taube i ton och Brenner, Strindberg och Löwenhjelm i dikt.    

Musikalisk vandring runt Katarina kyrka

Vi tar er med på en vandring med start på Urvädersgränd och avslut på Mosebacke torg.