Övriga program

  "Erik Lindorm - en ögonblickets skildrare"

 "Jag ringe gäst är bjuden med på jordens stora fest. "                      

Ett grunddrag i Lindorms lyrik kommer fram i dessa rader.
Här finns en stilla tacksamhet inför livet och en förmåga att se på allt med
friska ögon och röra vid allt med ömma händer

I programmet berättar Birgitta om Stockholmsskildraren Erik Lindorm (1889 - 1941)
och läser hans lyrik. Hans sjunger och spelar egna tonsättningar av Lindorms dikter, som finns inspelade på skivan "Månvaka" .  

"Stockholm genom fem sekler i dikt och ton"

I programmet läser Birgitta dikter om Stockholm, t.ex Harriet Löwenhielm. Hans sjunger och spelar  t.ex "Sandals kanon" och "Det vackraste ljuset"


    Bredsättra